HOME > Paiste > PST 7 > PST 7 Crash

PST 7 Crash

Thin Crash 14″ 16″ 17″ 18″ 19″
PST 7 - Thin Crash

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14″:¥12,650(税抜¥11,500)
16″:¥17,160(税抜¥15,600)
17″:¥21,175(税抜¥19,250)
18″:¥21,450(税抜¥19,500)
19″:¥23,650(税抜¥21,500)

Crash 16″ 17″ 18″ 19″
PST 7 - Crash

      
      
      
      
      
      
      
      

16″:¥17,160(税抜¥15,600)
17″:¥19,250(税抜¥17,500)
18″:¥21,450(税抜¥19,500)
19″:¥23,650(税抜¥21,500)

Heavy Crash 16″ 18″
PST 7 - Heavy Crash

      
      
      
      

16″:¥17,160(税抜¥15,600)
18″:¥21,450(税抜¥19,500)